Επικοινωνήστε μαζί μας στο potistiriblog@gmail.com

Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Ξεκαρδιστικό: Πώς αντιδρά η Ελληνίδα μάνα σε ένα απλό κρύωμα!

-Μαμά,νομίζω ότι κρύωσα.... - Εμ βέβαια...Και ακολουθεί η παρακάτω φράση: (Προσοχή: Η φράση δεν είναι λάθος γραμμένη! Επίτηδες δεν έχει κενά, διότι λέγεται με μια ανάσα)
-"Eμέναποιοςμακούειότανμιλάωάμαλέωβάλεζακέτακάνεικρύολεςκαιμιλάωστοντουβάριπάνταγραμμένη

μέχετεόλοιλεςκαιγιακακόταλέωαλλάπουμονημουταλεωμονημουταακουωαλλαδενέρθειμιαμέραπουθα

σήκωθωναφύγωαπόαυτότοσπίτικαιναδούμετιθακάνετεχωρίςεμέναόλαέτοιματαπεριμένεαποεμέναάντε

ναπεθάνωναησυχασωεπιτέλουςβαρέθηκαπιακαιαμάνπιααυτάταρούχασαςδενταμαζέυτελίγοέλεοςόλαμα

όλαεγώπουθαπάειαυτήηκατάστασηπιακακομαθημένααποάυριοθαδείτεολακομμένατηλεόρασηυπολογιστή

έξοδοικαιαυτάθακοπούνθαδείτεεσείςμόνοδιάβασμααποεδώκαιπέρα"

aniwthoi.net