Επικοινωνήστε μαζί μας στο potistiriblog@gmail.com

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Το σωστό βιογραφικό που ανοίγει τις πόρτες σε όλο τον κόσμοΈνα νέο εργαλείο παρέχεται σε νέους και νέες που αναζητούν άμεσα δουλειά σε όλο τον κόσμο.


Πρόκειται για το ευρωδιαβατήριο, το οποίο εγγυάται την κατάλληλη παρουσίαση του προφίλ κάθε υποψηφίου ώστε να αποφύγει παγίδες που μπορεί να του στερήσουν κάποια θέση.

Το ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα (Europass CV) είναι ένα έγγραφο με το οποίο κάποιος μπορεί να παρουσιάσει τις γνώσεις, τις δεξιότητας, τα προσόντα του καθώς και άλλα προσωπικά στοιχεία με τρόπο σαφή και αποτελεσματικό.

Έχει κοινή μορφή για όλους τους πολίτες της ΕΕ και για το λόγο αυτό αναγνωρίζεται από τους φορείς όλων των χωρών, ανοίγοντας έτσι πόρτες σε ολόκληρο τον κόσμο!

Η μορφή του βιογραφικού διαβατηρίου

Η διάταξη του Europass CV ακολουθεί μια λογική σειρά, ξεκινώντας από προσωπικές πληροφορίες (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κλπ.) συνεχίζοντας με την ενότητα για την επαγγελματική πείρα, με εκείνη για την εκπαίδευση και κατάρτιση και καταλήγει με την ενότητα για τις ατομικές δεξιότητες και ικανότητες (περιλαμβάνει γλωσσικές, κοινωνικές, οργανωτικές, τεχνικές, καλλιτεχνικές δεξιότητες, δεξιότητες πληροφορικής και άλλες).

Στις ενότητες της επαγγελματικής πείρας, εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά κάθε κύκλος σπουδών και κάθε επαγγελματική θέση, αρχίζοντας από τα πρόσφατα δεδομένα προς τας παλαιότερα.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες, εκτός από τη μητρική γλώσσα, αναφέρεται η γνώση ξένων γλωσσών σε τρεις άξονες (κατανόηση, ομιλία και γραφή) και τα επίπεδα γνώσης καθορίζοντας βάσει των βαθμίδων του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς.

Τι να προσέξετε

Καθότι βασικός στόχος είναι η διαμόρφωση ενός βιογραφικού ευανάγνωστου και που επιτρέπει στον εργοδότη να διακρίνει το επαγγελματικό προφίλ του υποψηφίου σε μερικά μόνο δευτερόλεπτα, συμβουλεύεται να χρησιμοποιούνται σύντομες προτάσεις, να δικαιολογούνται τα κενά διακοπής στη σταδιοδρομία ή τις σπουδές, να επικεντρώνεται υποψήφιος στα ουσιώδη στοιχεία της κατάρτισης και της επαγγελματικής πείρας και να αφαιρούνται από το Europass CV οι ενότητες που δεν είναι χρήσιμες.

Παράλληλα, συστήνεται να αποφεύγεται η χρήση κεφαλαίων ή έντονων γραμμάτων, να υπάρχει σωστή ορθογραφία και στίξη, ενώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή στα στοιχεία επικοινωνίας και ειδικά το τηλέφωνο αφού θα πρέπει να θυμάστε ότι μπαίνει μαζί με το διεθνές πρόθεμα της Ελλάδας (0030).

Το βιογραφικό-διαβατήριο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του Europass όπου θα βρείτε και αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα το συμπληρώσετε.